Thông báo về việc nhận tác phẩm tham dự giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2019 và kết nạp hội viên

917

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hội Nhà văn TPHCM thông báo nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng hàng năm và nhận đơn, tác phẩm xét duyệt Kết nạp hội viên đến hết ngày 10/10/2019.

 – Giải thưởng của Hội Nhà văn TPHCM mỗi năm diễn ra một lần và trao giải vào dịp tổng kết cuối năm. Các tác giả tham dự giải thưởng gửi mỗi tác phẩm 5 cuốn sách về Văn phòng Hội Nhà văn TPHCM và ghi rõ “Tác phẩm tham dự Giải thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2019”. Sách tham dự giải thưởng được xuất bản từ ngày 1/10/2018 cho đến ngày 30/9/2019, gồm các thể loại thơ, văn, Nguyên cứu phê bình, dịch thuật.

– Các tác giả xin kết nạp vào Hội Nhà văn TPHCM, mỗi tác giả phải có từ 2 tác phẩm trở lên.  Hồ sơ gồm: Đơn xin vào hội (được 2 hội viên ký giới thiệu), Hộ khẩu hoặc KT3 xác nhận đang sinh sống và làm việc tại TPHCM và 5 cuốn sách cho mỗi tác phẩm.

Tác phẩm tham dự giải thưởng, hồ sơ xin vào hội cùng 2 tác phẩm đính kèm xin gửi về Văn phòng Hội Nhà văn TPHCM, số 81, Trần Quốc Thảo, Q3, TPHCM.

Hội Nhà văn TPHCM sẽ kết thúc nhận tác phẩm dự giải và đơn xin vào hội đến hết ngày 10/10/2019.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM