Tiểu thuyết Thị dân đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2019

596

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội (HNV HN) gồm các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Việt Chiến, Trần Quang Quý, Y Ban, Bùi Việt Mỹ, Trần Gia Thái, Hữu Việt vừa họp phiên chung khảo để xem xét và bỏ phiếu các tác phẩm – tác giả được các hội đồng thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, văn học dịch đề cử vào giải thưởng HNV HN năm 2019.

Hai tác phẩm đoạt giải – Ảnh: Việt Chiến

Kết quả, có 2 tác phẩm đoạt giải: Thị dân tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Việt Hà (6/8 phiếu) và tập phê bình, tiểu luận Hà Nội từ góc nhìn văn chương của nhà văn Bùi Việt Thắng (6/8 phiếu). Đáng tiếc, tập thơ Sa hồng của nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu chỉ có 4/8 phiếu (không vào giải).

Ban Chấp hành HNV HN cũng quyết định trao tặng “Giải thưởng văn học trọn đời” cho các tác phẩm của nhà văn Lê Minh Khuê và bỏ phiếu thông qua việc kết nạp 36 tác giả thơ, văn xuôi, phê bình, văn học dịch vào HNV HN.

Việt Chiến
(Theo Thanh Niên)