Chùm thơ Bùi Hoàng Linh

252

Sông

 

Ta về trầm giữa con sông

Những ngày rong ruổi lông bông bụi đường

Về ngồi lặng giữa cố hương

Yên băng bó những vết thương một đời

 

Sông xưa bên lỡ bên bồi

Câu hò ai thả hồn trôi giữa chiều

Bãi vắng nắng chở con diều

Ai mơ mộng tới những điều phù vân

 

Nhiều khi ngồi lại ân cần

Xếp con thuyền giấy một lần thả đi

Có ai tiếc tuổi dậy thì

Hồn trong mắt biếc không vì hơn thua …

 

 

 Chùm thơ không đề

 

1.Có khi cần tiếng thở dài

Để ta nương tựa miệt mài đời nhau

Có khi cần giọt mưa mau

Để trôi mắt lệ nỗi đau muộn phiền …

 

  1. Có khi mình thấy nỗi buồn

Trong mắt người có cội nguồn nỗi đau

Nhìn nhau không thấy lệ đâu

Lòng mình là mảnh khăn sầu chờ lau ..

 

  1. Này sông chênh chao thương nhớ

Nôi đời ru giữa đôi bờ

Mấy nhánh chia đời lữ thứ

Suối nguồn chung nỗi hoài hương

 

Bùi Hoàng Linh