Chùm thơ Nguyễn Thánh Ngã

1303

 

Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã

Nhà thơ và bầy quạ

Những nhà thơ chưa hề nuốt nước mắt

Những nhà thơ chưa hề nuốt nước bọt

Những nhà thơ chưa rỗng túi bao giờ…

Những nhà thơ chưa có câu thơ bị bọn vô lại nguyền rủa

Những nhà thơ chưa biết hơi ấm vỉa hè

Những nhà thơ chưa ngồi ở hàng ghế chót với nhân dân

Những nhà thơ chưa mất ngủ với ngôn từ

Những nhà thơ chưa ném thơ mình vào lửa…

Họ là những nhà thơ đục khoét nỗi buồn của kẻ khác

Họ kéo lê chiếc thùng rỗng trên đời

Chỉ để gõ vào những thây ma

Khiến cho bầy quạ đen tìm tới…

 

Câu xẩm rời

Trời Hà thành xanh

Ngọn gió xẩm rơi ngách chợ

Se lòng…

 

Chiếc nón buồn

Dây đờn cò dấm dẳng

Quệt trầu cay

 

Người ngồi đây

Mà như quá khứ

Cung thương, cung oán dập dìu…

 

Đôi mắt không nhìn thấy ai

Nhưng biết tâm người kẻ chợ

Lòng vừa ngang qua

 

Đồng bạc giấy rơi

Nhẹ tênh cuộc đời chìm nổi

Những câu xẩm rời…

 

Chút duyên hẩm

Hùn vốn chợ trưa

Thắt the cái cò cái vạc

 

Thời không nỡ quên đi

Xẩm xoan níu lại

Giằng xé mây trời… 

 

Viết bên mộ Đồ Chiểu

Đến Ba Tri vái cụ Đồ
Nghe hương khói quyện bên mồ thi nhân
Cụ về ở với thảo dân
Hơn trăm năm ấy có cần gì đâu

Chẳng qua cuộc thế đổi màu
Bao nhiêu con nước qua cầu chảy xuôi
Ai thân vương giả ngậm ngùi
Cụ làm ngọn bút chia bùi xẻ cay

Dù đi qua cái Mõ Cày
Chẳng hay chợ Lách bên này là ai
Hàm Luông nói với Ba Lai
Trôi ra biển cả chiếc hài nước non

Tài hoa là nỗi cô đơn
Nương theo dòng mực cho hồn hiện ra
Thơ đâm vào đứa gian tà
Trong là tải đạo ngoài là tải nhân

Mắt mù mà sáng như thần
Ông Đồ mà dạy những lần Vân Tiên
Cứu thời trong lúc đảo điên
Cứu dân qua khỏi mấy miền nô vong

Cụ ơi ngày ấy non sông
Nỗi lo lớn nhất trong lòng người xưa
Bây giờ gió lạnh rào thưa
Xạc xào trên những ngọn dừa đuông ăn

Làm sao tới được cõi văn
Làm sao trả được nợ nần câu thơ
Cũng là ngọn gió trên bờ
Mà sao nghe lạnh cuộc cờ trăm năm

Phải đâu cụ ở xa xăm
Đã gần gủi thế lần thăm lần buồn
Ngổn ngang tâm sự trên nguồn
Bộn bề dưới biển đoạn trường người sau…

Bến Tre 19.9.2019

Nguyễn Thánh Ngã