Nhà thơ Kiều Huệ

203

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Kiều Huệ tên đầy đủ Kiều Thị Huệ, sinh ngày 5 – 1, quê quán Hà Nội, sinh trưởng Tp HCM, hiện đang sống ở Quận Tân Bình, Tp HCM. Trước năm 1975, Kiều Huệ học Đại học Luật và làm việc tại Cơ quan Xã hội Quốc tế. Sau 1975, học Sư phạm, đến năm 1981 chuyển sang ngành Kế toán Liên hiệp xã TP, KD – Cơ sở XNK Mây tre lá. Chị còn học Kinh tế Tài chánh nghiệp vụ ngân hàng năm 1998. Năm 2016, Kiều Huệ là hội viên Hội Nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà thơ Kiều Huệ

Tác phẩm đã xuất bản:

– Những mảng chiều nhớ (thơ), NXB Hội Nhà văn 2015

Nốt trầm (thơ), NXB Hội Nhà văn 2016

Sương mù thuở ấy (Thơ) NXB Hội nhà văn TP 2019

– Có thơ đăng trên báo và in chung trên các tuyển tập thơ

 

Hình ảnh tư liệu: