Home Tags Người qua sông vắng – Thơ Trần Hương Giang

Tag: Người qua sông vắng – Thơ Trần Hương Giang

Người qua sông vắng – Thơ Trần Hương Giang

Tác giả Trần Hương Giang  Đốt lửa lên  Đốt ngọn lá vàng cuối mùa thu Nhen lên cho ấm suốt mùa đông Thôi tràn lạnh lẽo cơn băng...
- Advertisement -

XEM NHIỀU