Home Tags Nguyễn Công Thanh

Tag: Nguyễn Công Thanh

Những đóng góp nổi bật của tiểu thuyết Tự lực văn...

Nguyễn Công Thanh (Vanchuongphuongnam.vn) - Tự lực văn đoàn là một tổ chức văn học có tôn chỉ, có mục đích, có cơ quan ngôn...

Nhân vật “tha hóa” trong tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng

Nguyễn Công Thanh (Vanchuongphuongnam.vn) - Vũ Trọng Phụng không chỉ là “ông vua phóng sự của đất Bắc” mà còn là một tiểu thuyết gia...

Những mối quan tâm chủ yếu về vấn đề gia đình,...

Nguyễn Công Thanh (Vanchuongphuongnam.vn) - Ma Văn Kháng là một trong những nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam đương đại. Ông sáng...

Sự chuyển đổi cảm hứng khi sáng tác về đề tài...

Nguyễn Công Thanh (Vanchuongphuongnam.vn) - 1. Đề tài gia đình là một đề tài lớn trong văn học Việt Nam hiện đại. Từ những năm...
- Advertisement -

XEM NHIỀU