Chùm thơ sáu – tám khaly chàm

48

(Vanchuongphuongnam.vn) – gừng cay muối măn vô hồn/ ma hời nhấm nhẳng choàng hôn bóng mình/ rủ rê ta thoát u minh/ làm người trần thế rùng mình hóa thân…

Nhà thơ khaly chàm

vu vơ buồn hiện niềm vui

 

khuấy ly nước muối ngậm ngùi hớp chơi

sá gì sương phụ cả cười

nếu là thục nữ xin mời nhấp môi

 

tưởng thấy tiền kiếp tinh khôi

nay hình múa rối diễn tồi vai điên

cảm quan ta khoái ngồi thiền

nòi tình vũ lộng hồn nhiên lõa lồ

 

ban mai khô khốc hồ lô

ném bầu vỡ nhìn nhấp nhô mặt trời

nhân tình nheo mắt lả lơi

làm duyên lỗ miệng nhả lời ngoa ngôn

 

gừng cay muối măn vô hồn

ma hời nhấm nhẳng choàng hôn bóng mình

rủ rê ta thoát u minh

làm người trần thế rùng mình hóa thân

 

mười phương phật sáng vô ngần

với ta huyễn mộng đang gần trăng sao

thơ ơi, đừng thức chiêm bao!

ực ly muối mặn nhiệm mầu thánh linh

 

có phải là vọng tưởng

 

hương môi thơm tuyệt cú mèo

biết là chướng nghiệp thử đèo bồng chơi

như nhiên phối ngẫu đất trời

nụ hôn hóa lửa ta cười ngất ngư

 

xoắn nhau không thể hình như

kỳ kèo tính dục thặng dư bao giờ

ki cóp tùng tiệm ước mơ

tay bung áo ngực giả vờ chi em

 

liêu trai chí dị nhũn mềm

ái ân dã thú nhìn đêm quay cuồng

thói đời thời thượng gõ chuông

mõ khua đùa nhịp rao buôn thánh thần

 

trăng khuya rụng tím bàn chân

sẫm màu rượu nhuộm nhục thân lâu rồi

thỉnh cầu lời chẳng đãi bôi

bao dung em nhé xin ngồi bên ta

 

từng đêm tôi với bóng tôi

ngửa tay
hứng nắng ngậm chơi
ngồi thu lu
ngắm mặt trời nhăn nheo
níu từng tiếng thở mà leo
hình quay quắc rụng
quăn queo bóng mờ

nhân-chia-trừ-cộng-giấc mơ
câu thơ co rúm nằm chờ áo cơm
ống xương tuyệt vọng còn thơm
rỗng không gặm nhấm đừng gờm mặt nhau

dăm ly rượu đắng… tào lao
nghe từ đâu đó ai gào nửa khuya
nhặt lên ngạo mạn phân chia
ô hay!
ai khóc trước bia mộ người[?]

cào chi môi xước máu tươi
nhởn nhơ một lũ đười ươi luân hồi
cù nhây hai tiếng than-ôi!
từng đêm tôi với bóng tôi
khật khùng

KL.C