Nhà thơ Nguyễn Đình Thái

1343

(Vanchuongphuongnam) – Nhà thơ Nguyễn Đình Thái sinh năm 1958 tại Xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, hiện đang sinh sống tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Anh là hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh.

Nhà thơ Nguyễn Đình Thái

Tác phẩm đã xuất bản:

Tập thơ Bữa cơm chiều ở nhà thợ mỏ do NXB Hội Nhà Văn ấn hành năm 2017.

Giải thưởng:
–  Giải A thơ do Hội Nhà văn Việt Nam và Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)
trao tặng năm 2014.
– Giải B thơ thường niên (giải Lê Thánh Tông lần thứ 25) do UBMTTQVN tỉnh Quảng
Ninh trao tặng năm 2013.
– Giải C (kịch thơ) do Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật QĐNDVN) trao tặng năm 2011

Quan niệm văn học:

Người cầm bút phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình, trách nhiệm công dân với Tổ Quốc, lao động sáng tạo, trung thực vì nghệ thuật văn chương chân – thiện – mỹ, tôn trọng, đoàn kết với đồng nghiệp, không ngừng học hỏi để có nhiều tác phẩm xứng đáng, góp phần phát triển nền văn học nước nhà.

Ảnh tư liệu