Home Tags Chút hương hạ sót em cầm đón thu  – Thơ Vương Phạm Tâm Ca

Tag: Chút hương hạ sót em cầm đón thu  – Thơ Vương Phạm Tâm Ca

Chút hương hạ sót em cầm đón thu – Thơ Vương...

Tác giả Vương Phạm Tâm Ca    Dạ thưa  Dạ thưa em dạ thưa tôi Dạ thưa mây trắng bồi hồi xưa xa Mây nào mây thuở mười ba Nguyệt...
- Advertisement -

XEM NHIỀU