Home Tags Đau đời mấy độ vẫn vương tơ lòng – Thơ Đào Minh Tuấn

Tag: Đau đời mấy độ vẫn vương tơ lòng – Thơ Đào Minh Tuấn

Đau đời mấy độ vẫn vương tơ lòng – Thơ Đào...

  Tác giả Đào Minh Tuấn   Trà  Bình minh độc ẩm thưởng trà Nhành lan hé nụ hiên nhà huyễn hương  Vô ngôn tận thấu đoạn trường  Đau đời mấy...
- Advertisement -

XEM NHIỀU