Đau đời mấy độ vẫn vương tơ lòng – Thơ Đào Minh Tuấn

630

 

Tác giả Đào Minh Tuấn

 

Trà 

Bình minh độc ẩm thưởng trà

Nhành lan hé nụ hiên nhà huyễn hương 

Vô ngôn tận thấu đoạn trường 

Đau đời mấy độ vẫn vương tơ lòng…

 

 

Buồn

Cô đơn đậu nhánh tịch liêu 

Chốn hoang vu tịnh thấy liêu trai đời

Buông rèm cung nữ chơi vơi

Đến ngàn năm nữa chẳng rơi nỗi buồn…

 

 

Mây 

Mây về huyễn hoặc con ngươi

Ám nơi bỉ ngạn biếng lười đường đi

Ngộ trong vô thỉ vô thì

Gối tay lên mộng gốc si đợi tình…

 

 

Bụi 

Suốt đời ngập ngụa chấp mê

Một hôm bắt gặp tóc thề tỏa hương 

Suốt đời cứ mãi vấn vương 

Một hôm chợt ngộ vô thường bụi bay…

Đ.M.T