Home Tags Đêm trăng trong ngan ngát hoa cau – Thơ Trần Thanh Xem

Tag: Đêm trăng trong ngan ngát hoa cau – Thơ Trần Thanh Xem

Đêm trăng trong ngan ngát hoa cau – Thơ Trần Thanh...

Tác giả Trần Thanh Xem    Đưa con đi thăm biển Con yêu! Cha sẽ dưa con ra thăm biển Nơi gió lộng tư bề Điệp trùng sóng vỗ Ở...
- Advertisement -

XEM NHIỀU