Home Tags Đong một chiều vàng rơi buồn tóc gió  – Thơ Hoàng Chẩm

Tag: Đong một chiều vàng rơi buồn tóc gió  – Thơ Hoàng Chẩm

Đong một chiều vàng rơi buồn tóc gió  – Thơ Hoàng...

Tác giả Hoàng Chẩm    Riêng nhau tháng Ba Đôi mắt tháng Ba biếc hồng như giọt nắng  Em gửi lòng thấu hiểu muôn thuở một ngày xa Ta...
- Advertisement -

XEM NHIỀU