Home Tags Kiếp người mong manh – Thơ Lương Định

Tag: Kiếp người mong manh – Thơ Lương Định

Kiếp người mong manh – Thơ Lương Định

Nhà thơ Lương Định Khách thương hồ             (Tặng nhà văn Trương Đạm Thủy) Không miếng đất cắm dùi Chỉ một con thuyền...
- Advertisement -

XEM NHIỀU