Home Tags Lặng ngồi nghe phố nhớ nhau – Thơ Phùng Hiếu

Tag: Lặng ngồi nghe phố nhớ nhau – Thơ Phùng Hiếu

Lặng ngồi nghe phố nhớ nhau – Thơ Phùng Hiếu ...

Nhà thơ Phùng Hiếu   Nhớ em Ơ hay! Trời đâu mưa vô cớ Nhớ em nên trời cũng âu sầu Lẽ ra em đừng nên vội vã Lẽ...
- Advertisement -

XEM NHIỀU