Home Tags Mắt người giăng nhớ – Thơ Trần Quang Quý

Tag: Mắt người giăng nhớ – Thơ Trần Quang Quý

Mắt người giăng nhớ – Thơ Trần Quang Quý

Nhà thơ Trần Quang Quý   Ở Xuân Lũng giờ này Sông Thao nằm cong giặt những đụn mây phơi ngang chiều Xuân Lũng tôi bay bằng đôi cánh...
- Advertisement -

XEM NHIỀU