Home Tags Như chạm vào máu thịt – Thơ Nguyễn Tiến Sỹ

Tag: Như chạm vào máu thịt – Thơ Nguyễn Tiến Sỹ

Như chạm vào máu thịt – Thơ Nguyễn Tiến Sỹ

      Nhà thơ Nguyễn Tiến Sỹ           Tiếng gió Hàng Dương           Những ngôi mộ                   không hàng                            không lối          Bao ngôi mộ                   không...
- Advertisement -

XEM NHIỀU