Thu hồi Quyết định kết nạp hội viên với bà Dương Thiên Lý

2172
(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày 14.11.2020, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định thu hồi Quyết định Kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020 đối với bà Dương Thiên Lý ở tỉnh Bình Phước, vì đạo thơ.

Sau khi công bố danh sách kết nạp 54 tân Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020, trong đó có tên bà Dương Thiên Lý, bất ngờ có nhiều ý kiến cho rằng bà Dương Thiên Lý đã nhiều lần đạo thơ. Tiếp nhận thông tin này, Ban Kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam đã xác minh và báo cáo Ban Chấp hành Hội. Tiếp thu ý kiến của Ban Kiểm tra và Ban Chấp hành, ngày 14.11, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh đã quyết định thu hồi Quyết định Kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020 đối với bà Dương Thiên Lý ở Bình Phước, vì đạo thơ.

Theo thông tin từ nhà thơ Duy Thơm, Chi Hội trưởng Chi Hội văn học thuộc Hội VHNT tỉnh Bình Phước cho biết, trong nhiều năm liền, bà Dương Thiên Lý đã có 8 lần đạo thơ của các tác giả khác để đăng trên một số báo và dành làm tác phẩm riêng cho mình. Chi hội văn học – Hội VHNT Bình Phước đã tổ chức họp và bỏ phiếu kín đề nghị các hình thức kỷ luật. Kết quả có 16/28 phiếu đề nghị hình thức khai trừ khỏi hội.

PV