Trần Hạ Vi – Giấu vài giọt mê ly

647

Tác giả Trần Hạ Vi

Chuyển biến 

Sau lần hủy rồi kết bạn lại với nàng
Anh bỗng trở thành một người khác

Rất đỗi dịu dàng rất đỗi quan tâm
Hỏi anh thấy gì từ đổ vỡ

Vũ trụ khởi đầu tự một Big Bang*?

Con kiến vàng
lặng lẽ bò ngang
nhành lan trắng

*Big Bag: Vụ Nổ Lớn hình thành vũ trụ

 

Tình yêu khái niệm

Thời gian cho một lượt
chơi Emoji Blitz(*)
Đọc năm bài trên facebook

Và không ngừng nghĩ đến anh
Cả khi đọc
Và khi chơi
Trong một buổi chiều muộn tháng tám

Anh hiện hữu từ lâu lắm
Như một mặc định bên cạnh em

Em đã quên vì sao em quen anh
Em đã quên vì sao anh quen em

Trong một buổi chiều muộn tháng tám
Gió lành lạnh thổi

Những emoji lần lượt xuất hiện rồi biến mất
Emoji không có thật

Chỉ anh là hiện hữu
Như một thói quen
Như một khế ước em sẽ tuân theo

Anh – một tình yêu khái niệm
Chiều nhuốm chiều
Em nhuốm anh…

(*) Emoji Blitz là một game của Disney, cứ 10 phút sẽ có một mạng (life)


Kinh nghiệm

Chết do bội thực
Con cá đầu tiên nàng nuôi

Tình yêu đầu tiên nàng xây
Chết do nàng quan tâm quá nhiều

Nàng học cách cho ăn nhỏ giọt
Cởi áo từ từ
Giấu vài giọt mê ly
Sau lớp màn bí ẩn

Anh đã nuôi mười con cá
Anh đã có chục mối tình

Mỗi ngày
anh cho nàng
một tin nhắn