Hội Nhà văn TP.HCM mời các tác giả gởi tác phẩm văn học xét chọn giải thưởng hàng năm

1361

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh thông báo và mời các tác giả đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có tác phẩm văn học, bao gồm thơ, văn xuôi, lý luận phê bình được xuất bản vào ngày 1/10/2020 đến 30/10/2021 gởi tác phẩm về Văn phòng Hội Nhà văn TP.HCM để tham dự xét chọn giải thưởng hàng năm.

Hạn cuối nhận tác phẩm: trước ngày 30/10/2021.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà văn TP.HCM, 81 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số bản in mỗi tác phẩm: Tối thiểu 5 bản; tại trang đầu mỗi bản yêu cầu tác giả ghi rõ “Tác phẩm tham gia xét giải thưởng năm 2021” và ký tên.

Hội Nhà văn TP.HCM mong thành viên các hội đồng chuyên môn, thành viên ban công tác cùng các nhà văn, tác giả phát hiện, giới thiệu tác phẩm có chất lượng để có nhiều tác phẩm giá trị tham gia đợt xét giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn TP.HCM.

Hội Nhà văn TP.HCM mong đón nhận tác phẩm tham gia xét giải đúng hạn định thời gian, để công tác xét chọn giải thưởng hàng năm được đúng quy trình và đảm bảo chất lượng giải thưởng.

Thay mặt Hội Nhà văn TP.HCM

Phó Chủ tịch

Nhà văn Trầm Hương