Nhà thơ Nguyễn Chiến

690

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Chiến Sinh năm 1956, tại Điện Bàn, Quảng Nam, tốt nghiệp ĐHSP Huế, chuyên ngành Ngữ văn, khóa 1974 – 1978. Anh dạy học tại trường THPT Quang Trung, Tây Sơn, Bình Định, sau đó dạy ở trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Quảng Nam. Anh làm thơ, viết tiểu luận phê bình.

Nhà thơ Nguyễn Chiến

Tác phẩm xuất bản:
Hạt sương khi nắng lên (thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2012)

Giải thưởng:
– Giải B Văn học nghệ thuật Đất Quảng 2009 – 2013
– Giải C Văn học nghệ thuật Quảng Nam năm 2014

Quan niệm văn chương:

Hình ảnh tư liệu