Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã

1615

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nguyễn Thánh Ngã Sinh 1958 tại Ba Gia, Sơn Tịnh Quảng Ngãi, Thường trú tại Lâm Hà, Lâm Đồng, Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng.

Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã 

Tác phẩm xuất bản:

  1. Nhớ xanh – NXB Văn Hóa Dân Tộc 2001
  2. Nhìn từ đôi mắt khác – Châu Đốc 2005
  3. Thượng nguồn ngạc nhiên – NXB Văn Nghệ 2005
  4. Gõ  –  NXB Hội Nhà văn 2011
  5. Thơ Haiku Nguyễn Thánh Ngã – NXB Hội Nhà văn 2014
  6. Gã thi sĩ hoang – NXB Hội Nhà văn 2018

Giải thưởng văn học:

Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu