Nhà thơ Nguyễn Vĩnh

1122

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Vĩnh quê quán ở Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam, nguyên chiến sỹ Tiểu đoàn 10, mặt trận 44 Quảng Đà. Anh là Hội viên Hội VH-NT Quảng Nam.

Nhà thơ Nguyễn Vĩnh  

 

Tác phẩm xuất bản:

– Chiền chiện hót trên đồng cỏ

(thơ – NXB Đà Nẵng 2018)

– Mùa hoa bỏ lại

(tập truyện – NXB Hội Nhà Văn 2020)

 

Giải thưởng:

Giải ba, cuộc thi viết “Sâu nặng ân tình” Báo CCB 2017.

 

Ảnh tư liệu