Nhật Chiêu – Khóc người thiên lý độc hành

689

Hỡi người thiên lý độc hành

 

Hỡi người thiên lý độc hành

Người đi sương tuyết long lanh dấu hồng

Mênh mông là bước mênh mông

Người đi người vẫn tâm không người về

Phương trời viễn mộng xa mê

Người đi người vẫn đang về tâm không

 

Nhà thơ, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu

 

Người ân ái người

 

Này em bước ảo hay sao

bước ra em lại bước vào trong tranh

**

Ta vào một cõi long lanh

xem Om thần chú niệm thành bóng vang

Ta vào một cõi miên man

lũng sương non ráng nắng tràn mưa quây

Ta vào một cõi huyền mây

lửa say đất ủ gió dài mưa dâng

Ta vào một cõi ai trần

những sutra hát người ân ái người

 

 

Ôm lấy tầng không

 

Ta về bởi tại ta đi

mây bay cõi biếc cũng vì mây bay

vì đâu ta đến nơi này

núi cao vì núi sông dài vì sông

 

Ôm lấy nguy nga

 

Thu mình ôm lấy tầng không

ôm em nhỏ xíu cho hồng hoang ta

đưa mình ôm lấy nguy nga

ôm em tan biến ta thà rụng rơi

 

Nhật Chiêu