Phải viết, để trả những món nợ ân tình của cuộc đời

520

Chuyến đi thực tế của Hội Nhà văn TPHCM về Tây Ninh

Từ ngày 14 đến ngày 17/4, đoàn nhà văn TPHCM đã có chuyến đi thực tế tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đây là chuyến sáng tác đầu tiên do Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM khóa VIII (2020-2025) tổ chức. Trưởng đoàn là nhà thơ Bùi Phan Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn TPHCM…