Home Tags Đồng Chuông Tử

Tag: Đồng Chuông Tử

Đồng Chuông Tử – Rong rênh giọt phố

Nhà thơ Đồng Chuông Tử Nhớ mẹ Trăm năm là mấy nghìn ngày Mẹ ta đã bỏ ta bay về trời Trời cao chiều ấy rối bời Mẹ ta...

Nhà thơ Đồng Chuông Tử

(Vanchuongphuongnam.vn) - Nhà thơ Đồng Chuông Tử là người dân tộc Chăm, tên khai sinh là Nguyễn Quốc Huy, sinh ngày 13 tháng 09...
- Advertisement -

XEM NHIỀU