Home Tags Nhà thơ Lê Ngọc Phái

Tag: Nhà thơ Lê Ngọc Phái

Nhà thơ Lê Ngọc Phái

(Vanchuongphuongnam.vn) - Nhà thơ Lê Ngọc Phái sinh ngày 6 tháng 1 năm 1945, nơi sinh La Duy, Hải Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị, hiện nay...
- Advertisement -

XEM NHIỀU