Nhà thơ Lê Ngọc Phái

346

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Lê Ngọc Phái sinh ngày 6 tháng 1 năm 1945, nơi sinh La Duy, Hải Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị, hiện nay đang sống quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Ông đã có nhiều tác phẩm đã xuất bản, từng là giảng viên Đại học nay đã về hưu.

Nhà thơ Lê Ngọc Phái

Tác phẩm xuất bản:
– Dòng sông ký ức (thơ), NXB Văn hóa Văn nghệ, 2010
– Miền trăng (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2011
– Những dấu ấn lịch sử (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2014, 2015 (in lần 2)
– Miền sông thao thức (thơ), NXB Hồng Đức, 2011
– Hoài niệm (thơ) in chung với Nguyễn Thị Tuyết Mai, NXB Thông Tấn, 2005
– Dòng thơ lưu niệm (thơ) in chung với Lê Ngọc Kha, NXB Văn Nghệ, 2006

Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu