Home Tags Nhạc sĩ Phạm Duy – Người thật thà phức tạp

Tag: Nhạc sĩ Phạm Duy – Người thật thà phức tạp

Nhạc sĩ Phạm Duy: Người thật thà phức tạp

Xin nói ngay, cái tổ hợp từ “thật thà phức tạp” này là tôi mượn từ nhà thơ Nguyễn Đức Tùng ở Canada. Vậy xin...
- Advertisement -

XEM NHIỀU