Tự hào Việt Nam – Chùm thơ của Diễm Thi

802

(Vanchuongphuongnam.vn) – Quê hương diễm lệ ba miền / Núi cao kề núi, sông liền khúc sông / Đỉnh đầu đất nước Thăng Long / Hồng Hà một mạch Cửu Long cuộn dòng…

Nòi Việt anh hùng

Vinh quang nòi giống Tiên Rồng,

Âu Cơ cùng giọt máu hồng sinh ra.

Muôn năm gấm vóc sơn hà,

Việt Nam khí phách vẫn là hùng anh.

Thời đại vàng – Hồ Chí Minh,

Bốn phương chói lọi- Minh tinh ngôi trời.

Đất nước gấm hoa

Quê hương diễm lệ ba miền,

Núi cao kề núi, sông liền khúc sông.

Đỉnh đầu đất nước Thăng Long

Hồng Hà một mạch Cửu Long cuộn dòng.

Đất này là đất anh hùng,

Từ trong khói lửa rũ bùn đứng lên!

Rừng thần đốt giặc

Liệt oanh kháng chiến bao đời,

Rừng thần Việt Bắc – núi đồi cheo leo.

Trường Sơn hùng vĩ dốc đèo,

Rừng thần giết giặc từng gieo kinh hòang.

Thâm u hùng vĩ Trường Sơn,

U minh Việt Bắc chi sờn tử sinh!

Biển trời của ta

Biển Đông lũy nước tư mùa,

Mồ chôn lũ giặc hồ đồ dẫn thây;

Hết Tàu đến Mỹ – sau Tây

Hải hùng sóng cả chôn bầy sói lang.

Lềnh bềnh xác giặc ngoại xâm,

Trường Sa, Cồn Cỏ khải hoàn sử ghi.

Truyền thống Hùng Vương

Cùng trong bụng mẹ sinh ra,

Thiêng liêng một nghĩa đậm đà thủy chung;

Hỡi ai đi khắp thế gian,

Bao giờ tìm được tình thương “đồng bào”!

Việt Nam hai tiếng tự hào,

Năm châu dáng đứng ngẩng cao khí hùng.

31/08/2022
D.T