Nhà thơ Lê Hưng Tiến

2052

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Lê Hưng Tiến, sinh ngày 31-5-1981, tại Ninh Thuận, hiện đang giảng dạy tại Trường Cao đắng Sư phạm Ninh Thuận. Anh là Hội viên hội Nhà văn Việt Nam năm 2014, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2007. Nhà thơ Lê Hưng Tiến đã từng tham dự hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc năm 2011 và năm 2016.

Nhà thơ Lê Hưng Tiến

Tác phẩm xuất bản:
– Xanh mãi cây đời (nhạc), NXB Thuận Hóa, 2002
Đề tặng một giấc mơ (nhạc), Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Thuận xuất bản, 2006
Chân dung ảo (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2007
Ễn lên đêm (trường ca), NXB Hội Nhà văn, 2011

Giải thưởng văn học:

Quan niệm văn học:
– Tại sao bạn viết thơ?
Tôi viết thơ là để đánh thức những con tinh binh nghĩ về sự tồn tại ngã thể con người. Những con tinh binh này có dồi dào năng lượng sống hay không hoặc chất lượng chết của chúng ra sao, đòi hỏi tự thức con người về thế giới của chúng sẽ như thế nào trong môi trường chuyển động nhiều biến cố thời cuộc. Thơ cũng vậy, như mặt trận sa mạc trải qua nhiều hành trình chiến đấu sống còn của những con tinh binh để đem về cuộc người làm nên ngã thể sáng tạo. Sự sáng tạo đó cần phải thay đổi mới tư duy, hệ hình để ta có thể mang lại những con tinh binh khỏe khoắn, hiệu quả và luôn thích ứng với sự tồn tại mới của thời đại…
– Theo đuổi thi ca ư?
Chẳng qua là tôi muốn những con tinh binh luôn khỏe mạnh, đầy nghị lực và sống trong lòng mình nhiều khát vọng, kể cả tham vọng để chiến thắng sự sáng tạo mới ở ngã thể con người, nên tôi mới làm thơ để nuôi dưỡng chúng thôi, chứ không theo đuổi gì cả cho thi ca.

Ảnh tư liệu