Tác giả Lương Cẩm Quyên

2487

(Vanchuongphuongnam.vn) – Tác giả Lương Cẩm Quyên sinh năm 1977, hiện đang làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chị có nhiều thơ đăng trên các báo và tập chị trong nước.

Tác giả Lương Cẩm Quyên

Tác phẩm đã xuất bản:

Sao Không Thể Một lần Chạm Sóng (thơ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2016)

Bật Cúc Đêm (thơ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2018)

– Nhà thơ Lương Cẩm Quyên đã có nhiều tác phẩm được các nhạc sĩ phổ nhạc.

Hình ảnh tư liệu