Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu

658
(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu sinh ngày 24-12-1947, quê quán xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, hiện sống tại quận Bình Thạnh Tp HCM. Ông là Hội viên Hội Nhà Văn Tp HCM, nguyên Sĩ quan Quân đội Nhân Dân Việt Nam, nguyên Trưởng phòng Công tác Chính trị, Giảng viên Trường Đại hoc Tổng hợp Tp HCM. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu đã có thơ đăng trên các báo và tạp chí.
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu
Tác phẩm xuất bản:
– Biển đời (thơ, Nhà Xuất bản Văn học, năm 2006)
– Mùa hoa dã quỳ (thơ, Nhà Xuất bản Văn học, năm 2012)
– Ngũ ngôn tứ tuyệt (thơ, Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn, 2013)
– Đã gần bốn mươi năm (thơ, Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn, 2015)
Quan niệm văn chương:
Hình ảnh tư liệu: