Nhà thơ Vũ Xuân Hồng

1978

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Vũ Xuân Hồng sinh năm 1955, nghề nghiệp chuyên môn:Bác sỹ, Hiện đang sinh sống và làm việc tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hội viên Hội văn học nghệ thuật Quảng Ninh.

Nhà thơ Vũ Xuân Hồng

Tác phẩm xuất bản:

1-Những nẻo đường xuân -Thơ (Nxb hội nv 2008)

2- Mối tình Hạ Long _ Thơ (Nxb hội nv 2009)

3- Xuân Yên tử – Thơ (Nxb hội nv 2010)

4-Cõi thiêng – Thơ (Nxb hội nv 2011)

5-Cây đa phố làng – Thơ (Nxb hội nv 2013)

6-Xẩm chợ quê – Thơ (Nxb hội nv 2014)

7-Khúc đồng dao quê mùa – Thơ (Nxb hội nv 2015)

8-Lục bát hồn quê – Thơ (Nxb hội nv 2018)

Giải thưởng:

1- Giải B ( Không có giảiA )Giải thưởng thơ Lê Thánh Tông Quảng Ninh 2010

2_ Giải Lục bát trăng bạc Cuộc thi thơ Tổ quốc và đạo pháp 2016

3_ Giải thưởng Trần Nhân Tông thành phố Uông Bí –Quảng Ninh lần thứ  nhất ( 2011-2018

Quan niệm văn học:

 

Ảnh tư liệu