Nhà thơ Mai Khoa

1436

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Mai Khoa tên đầy đủ là Phạm Thị Mai Khoa, còn có bút danh khác là Thu Hà Nội. Chị sinh năm 1959, tại Hà Nội, nguyên quán Bình Định, năm 1975 chị nhập ngũ công tác tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Từ đó đến nay chị đã chuyển công tác qua khá nhiều vi trí, hiện nay đã nghỉ hưu và đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thơ Mai Khoa làm thơ từ những năm còn là học sinh phổ thông cho đến nay đã phát hành 4 tác phẩm và là Hội viên Hội nhà văn TP.HCM.

Nhà thơ Mai Khoa

Tác phẩm xuất bản:
– Thu Hà Nội – NXB Thanh Niên, 2010
– Sóng pha lê -NXB Văn hóa – Văn nghệ, 2011
– Thương về một miền quê – NXB Hội Nhà Văn, 2013
– Ánh nhìn nơi ấy – NXB Hội Nhà Văn, 2018

Giải thưởng:

– Giải A thơ phổ nhạc Như dòng sữa mẹ
– Giải B thơ phổ nhạc Từ dòng sữa thơm

Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu