Nhà văn Trần Quang Lộc

1272

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà văn Trần Quang Lộc nguyên quán ở Nhơn Hạnh, Anh Nhơn, Bình Định, hiện thường trú Thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Anh là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội VHNT tỉnh Bình Định. Nhà văn Trần Quang Lộc có truyện đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành Trung ương và địa phương.    

                                          Nhà văn Trần Quang Lộc

Tác phẩm xuất bản:

– Trăng mười sáu (tập truyện ngắn – Nxb Hội nhà văn)

– Một thoáng bông hống đỏ (tập truyện ngắn – NXB Hội nhà văn)

– Làng ven sông ngày ấy (tập truyện ngắn – NXB Hội nhà văn)

– Làng Krona (tập truyện ngắn – Nxb Hội nhà văn, 2020)

Giải thưởng:

02 Giải B Đào Tấn – Xuân Diệu  năm năm lần thứ II (1996-2000) và lần thứ V (2011-2015)

Ảnh tư liệu