Home Tags CChùm thơ lục bát Trần Trí Thông

Tag: CChùm thơ lục bát Trần Trí Thông

Chùm thơ lục bát Trần Trí Thông

Nhà thơ Trần Trí Thông Góc quê Nắng tròn quây thúng lúa mùa  Mẹ ngồi sàng hết buổi trưa tháng mười  Nếp thơm hương giọt mồ hôi  Tám xoan...
- Advertisement -

XEM NHIỀU