Home Tags Uống mật thời gian – Thơ Lê Đỗ Lan Anh

Tag: Uống mật thời gian – Thơ Lê Đỗ Lan Anh

Uống mật thời gian – Thơ Lê Đỗ Lan Anh

Nhà thơ Lê Đỗ Lan Anh    Như thể Như con côn trùng Tôi lặng lẽ hút máu mình Vị ngọt không thể chui qua não Khi lưỡi bắt đầu...
- Advertisement -

XEM NHIỀU