Home Tags Văn chương phải nâng đỡ con người nâng cao phẩm giá dân tộc

Tag: Văn chương phải nâng đỡ con người nâng cao phẩm giá dân tộc

Văn chương phải nâng đỡ con người, nâng cao phẩm giá...

Nghệ thuật hiện đại quan niệm nhà văn là người sáng tạo ra các mã văn hóa (tác phẩm). Nếu hình tượng nghệ thuật-mã...
- Advertisement -

XEM NHIỀU