Chùm thơ của Nguyễn Bội Nhiên

761

Tương tư

Gió thổi hương thơm em từ tóc
Mùa Đông thả xuống lắm tơ trời
Giòng thương sóng sánh niềm thương nhớ
Ta thành quán đợi gió phiêu diêu.

Có thể đam mê là ngọn lửa
Soi ta tìm ra cõi thủy chung
Em cứ đến không cần gõ cửa
Ấm môi ta tiếng gọi dịu dàng.

Giờ đã khác ngày xưa biết mấy
Vẫn còn người đem sáo qua sông
Vẫn còn người ngâm câu hát cũ
Ôm tương tư một phía chân trời…

Lau sậy

Trước cuộc đời

Em như là lau sậy

Mảnh mai nép vào anh

Tin cậy.

 

Khi anh đi xa lắc

Em tựa vào

Khoảng trống có tình yêu.

 

Lặng im

Sau lần trễ hẹn

Ngỡ đã ngàn năm

Mặt trời thôi đỏ…

 

Ta thắp đuốc tìm

Vầng trăng thiên cổ

Chốn cũ không tên…

 

Rong chơi từ thuở

Không đủ nắng mùa

Hong điều lặng im…

 

Trái tim khất thực

Một cuộc tình rất thật

Kéo ngang qua đêm này

Người đưa ai xuống phố

Tôi đứng lặng bên đường…

 

Trách sao niềm vui mới

Đưa người vào đam mê

Trái tim đành khất thực

Dẫu ta hoài long đong…

 

N.B.N