Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

419

(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh sinh ngày 29 tháng 3 năm 1953, quê quán tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội, nguyên Trưởng đại diện Văn phòng báo Công thương tại miền Trung, hiện sống và làm việc tại Thành phố Đà Nẵng.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhà văn Đà Nẵng, Hội viện Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Anh có thơ đăng trong tuyển thơ tình Việt Nam Thế kỷ 20 (Nhà xuất bản Thanh Niên 2001) và có gần 100 ca khúc được các nhạc sĩ trong và ngoài nước phổ từ thơ Nguyễn Ngọc Hạnh.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Tác phẩm xuất bản:
Khi xa mặt đất – (Thơ), Nxb Đà Nẵng, 1997
Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh – (Thơ), Nxb Hội Nhà văn, 2012
Phơi cơn mưa lên chiều (Thơ), NXB Hội Nhà văn, 2018
Lòng chưa cạn đêm sâu (Ký – phê bình), Nxb Đà Nẵng, 2019

Giải thưởng:
– Giải thưởng Hội Nhà văn Tp Đà Nẵng (2012) với tập thơ Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh
– Giải thưởng Hội Nhà văn Tp Đà Nẵng (2018) với tập thơ Phơi cơn mưa lên chiều
– Giải thưởng của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2018 với tập thơ Phơi cơn mưa lên chiều
– Giải thưởng Hội Nhà văn Tp Đà Nẵng năm 2019 với tập ký – phê bình Lòng chưa cạn đêm sâu

 Quan niệm văn học:

Ảnh tư liệu