Phạm Trung Tín chân bước gần mắt ngó xa

629

26.01.2018-18:45

Quốc hoa

 

Quốc hoa chẳng hổ danh Sen

Gội sương tắm nắng nghèo hèn tỏa thơm

Thân tàn củ ủ mầm ươm

Bùn phèn kết tụ hoa đơm tặng đời.

 

 

Đạo

Kính tặng Thượng tọa Thích Thanh Nhã

Trụ trì chùa Trấn Quốc – Hà Nội

 

Vô ưu

ngộ

lạc

vô vi

Đầu mơ huyền diệu thân di bụi đàng

Chân tu chùa nát Phật vàng

Hạnh tu quê khó chùa làng xây cao.

 

 

Thiền

 

Dạ thiền biếng ngại bon chen

Tâm thiền hiếu hạnh đáp đền mẹ cha

Trí thiền tịnh nộ vị tha

Nghĩa đời vay trả tình nhà nặng mang.

 

 

Biến

 

Kiêu hùng “Đại phú do thiên”*

Vô tâm vô cảm an nhiên kệ đời

Thịnh suy họa phúc đổi dời

Luật chơi định đoạt lưới trời chẳng dung.

 

_____

* Khi giàu sang, nhiều người cho rằng trời phú

Nhà thơ Phạm Trung Tín

 

 

Họa – Phúc

 

Cổ thi: “Phúc bất trùng lai,

Họa vô đơn chí” đời ai cũng từng

Khi vượt thác lúc băng rừng

Phòng cơ lao lý, dè chừng đói no

 

Nông sâu ai biết mà dò

Thấp cao dài rộng đếm đo mới tường

Thiện căn nghiệt ngã ghét thương

Sa cơ đau nỗi tơ vương nghiệp đời

 

Tỉnh say biết để dừng chơi

Khi chưa rữa nhụy phòng thời tàn hoa

Chân bước gần mắt ngó xa

Xét mình rõ bạn, suy ta hiểu người

 

Lòng đau mắt giấu miệng cười

Thế không xử tận, lộc mời tâm giao

Họa từ phúc chớ tự cao

Phúc nằm trong họa đừng nao núng mà

 

Phúc dài họa thiểu tự ta

Tham sân si, dễ lầy sa bước cùng.

Vị tha độ lượng khoan dung

Thong dong thơ phú vui cùng thế gian.

 

PHẠM TRUNG TÍN

 

 

TIN THƠ: 

 

>> Như Quỳnh de Prelle nắng trong tuyết

>> Phạm Công Trứ lời thề cỏ may

>> Nguyễn Kim Hương buông lơi điệu nhung mềm

>> Phạm Phương Lan bình yên là giấc chiêm bao

>> Trần Thế Tuyển gõ cửa một thời

>> Doãn Minh Trịnh giấc mơ xuân

>> Lê Mỹ Ý trong một khoảnh khắc

>> My Tiên những ký tự mùa…

>> Ngô Kim Đỉnh may không ngã lên trời

>> Trần Thế Vinh mùa yêu đã cạn

>> Đặng Hoàng Thám hẹn với mùa đông

>> Nguyễn Thị Hạnh Loan giấc mơ cũ buốt một thời thiếu nữ

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC…