Home Tags Chân tôi giẫm phải mùa tan tác – Thơ Kim Thảo Bùi

Tag: Chân tôi giẫm phải mùa tan tác – Thơ Kim Thảo Bùi

Chân tôi giẫm phải mùa tan tác – Thơ Kim Thảo...

Tác giả Kim Thảo Bùi  Sắc thu màu nhớ   Người thả về chi màu thu nhớ  Để tình vàng võ dưới trời mơ  Chân tôi giẫm phải...
- Advertisement -

XEM NHIỀU