Home Tags Mơ – Thơ Trần Thế Tuyển

Tag: mơ – Thơ Trần Thế Tuyển

Trôi giữa thực, mơ – Thơ Trần Thế Tuyển

Nhà thơ Trần Thế Tuyển Hát giang Tôi trôi theo dòng Hát giang (*) Thì thầm sóng kể, mênh mang bến bờ. Nơi đâu Trưng Trắc đứng chờ Nơi...
- Advertisement -

XEM NHIỀU