Home Tags Ta đem thơ lót chổ nằm bể dâu – Thơ Nguyên Bình

Tag: Ta đem thơ lót chổ nằm bể dâu – Thơ Nguyên Bình

Ta đem thơ lót chỗ nằm bể dâu – Thơ Nguyên...

Ảnh minh họa - Nguồn internet   Ví dầu Cũng là sắc cũng là hương Em đêm nguyệt lạnh mười phương gió về Cũng tâm nguyện Cũng hẹn thề Ta cài đêm trắng bộn bề gối...
- Advertisement -

XEM NHIỀU