Home Tags Tình ta như chiếc lá tần ngần rơi – Thơ Nguyễn Thanh Phong

Tag: Tình ta như chiếc lá tần ngần rơi – Thơ Nguyễn Thanh Phong

Tình ta như chiếc lá tần ngần rơi – Thơ Nguyễn...

Tác giả Nguyễn Thanh Phong    Tình thu Chút quà tháng Bảy Gởi người vào Thu Ru tình thức dậy Khói sương mịt mù... Vá đời hư ảo Mặc ngày viễn du Tràn...
- Advertisement -

XEM NHIỀU