Em sẽ về mang rực rỡ ngày lên – thơ Chiêu Anh Nguyễn

313

Ảnh minh họa – nguồn: internet

Em đi
trời đất ngả sầu
Khung cửa sổ trầm màu ly biệt
Công viên nhỏ ghế buồn thưa thớt nắng
Cỏ xanh lên mây trắng hoài nghi

Mưa đêm rải đem bình minh muộn
Góc quán ngồi trải vệt khói bay
Lá đau đổ rạc bóng gầy
Con đường ngày cũ tàn cây u hoài

Sáng nay mưa
Nhưng
Em sẽ về
rất thật
Trả thanh xuân trên mắt người u tối
Trả môi cười trên nét sầu đã vội
Nhuốm dáng hao gầy
Em về đây
Như đã từng hiện hữu
Cơn mưa qua tuổi đời sẽ dịu
Có điều chi còn lại nơi em?

Em sẽ về mang rực rỡ ngày lên ..

Chiêu Anh Nguyễn
8-2019