Em yêu dấu (Mang Ke) – Bản dịch Pháp Hoan

155

Em yêu dấu

Mang Ke (芒克; Mang Khắc)

 

Nếu em trở về với dáng hình nguyên thuỷ,

là một nhúm đất nâu,

anh vẫn muốn giống như thuở ban đầu

được kề lên bộ ngực em bé nhỏ,

anh muốn hóa thành ánh dương rực rỡ

phủ lên em trong da thịt mặt trời,

và sẵn sàng tan chảy cả cuộc đời

để trở thành nhất thể.

 

Nếu em hoá thành đất đen, anh sẽ

từ bỏ dáng hình mình

để trở thành nguồn nước mát mùa xuân,

và anh muốn được hoà tan, tất cả

và với mỗi dòng cảm xúc anh có

sẽ thấm vào cùng thân thể của em.

Darling

(MANG KE)

 

If your body returns to its first form,

a small heap of yellow earth,

I’m still willing to lie on your full breasts

as I did in the beginning

I’m willing to turn into sunlight

to clothe you in a skin of sun

I’m willing to melt silently with you into one body.

If your body turn to spring soil

I’m willing to surrender my own shape

to become water

I’m willing to be sucked up entirely

and with every feeling I have

to saturate your body.

______________

* Pháp Hoan dịch từ bản dịch tiếng Anh trong tác phẩm Out of the Howling Storm, The New Chinese Poetry, edited by Tony Barnstone. Nguyên tác của nhà thơ người Trung Hoa thuộc trường phái Mông Lung (朦胧): Mang Ke (芒克; Mang Khắc).

Pháp Hoan dịch