Mời gửi tác phẩm tham gia xét giải thưởng thường niên Hội Nhà văn TP.HCM

696

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo và mời các tác giả đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có tác phẩm văn học, bao gồm thơ, văn xuôi, lý luận phê bình được xuất bản từ ngày 1/10/2020 đến 30/10/2021, gửi tác phẩm về Văn phòng Hội để tham dự xét chọn giải thưởng hàng năm.

Tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Thời gian nhận tác phẩm: Từ 16/6 đến trước ngày 30/10/2021.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà văn TP.HCM, 81 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số bản in mỗi tác phẩm: Tối thiểu 5 bản; tại trang đầu mỗi bản yêu cầu tác giả ghi rõ  “Tác phẩm tham gia xét giải thưởng năm 2021” và ký tên.

Tác phẩm đạt giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn TP.HCM được công bố vào tháng 1 hàng năm.

Hội Nhà văn TP.HCM mong thành viên các hội đồng chuyên môn, thành viên ban công tác cùng các nhà văn, tác giả phát hiện, giới thiệu tác phẩm có chất lượng để có nhiều tác phẩm giá trị tham gia đợt xét giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn TP. HCM.

(Theo Thông báo về việc tham dự giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2021)